Om oss

Rapport og statistikk over markedene innen kjøtt, fisk, skalldyr, bakervarer, storhusholdning – og Kbs markedet!

Flesland Markedsinformasjoner har siden 1995 laget markedsrapporter som viser salg, omsetning, utvikling og trender for matvarehandelen i Norge. Rapportene inneholder statistikk innen kjøtt, fisk- og skalldyr, bakervarer, storhusholdning og servicehandelsmarkedet.

I tillegg til de 5 statistikk rapportene, – utgir også Flesland Markedsinformasjoner: Storhusholdningsguiden. Den er utgitt for 1. gang i 2016 og er laget på oppfordring fra flere bransjeaktører. Den er Storhusholdningsmarkedets «Hvem – Hva – Hvor».

Den nye rapporten inneholder informasjoner om omsetningsutvikling og utvikling for innkjøpet til Horeca / Storhusholdningsmarkedet inklusiv Institusjonsmarkedet, fordelt på hoved sektorene i bransjen. Geografisk fordeling med omsetnings utvikling per fylke, for hotellsegmentet, restaurantsegmentet og kantine/cateringsegmentet er også med. Den inneholder beskrivelse og informasjon om innkjøpsgruppene, hotellkjedene, restaurantkjedene, kafe-, gatekjøkken og fastfoodkjedene, take away kjedene og kantine/cateringoperatør-kjedene. I rapporten er det beskrevet ca. 290 kjeder som opererer i dette markedet.- Båter og ferjer samt kjeder i Institusjonsmarkedet er med.

Vi samler inn salgsdata per produkt fra leverandør, grossister, bransjeforretninger og andre. Tallene grupperes i varegrupper, sammenstilles og vi lager totaltall for varegruppen/ene i de forskjellige markedene. Rapportene lages årlig og her ser vi også utviklingen og trender for hver enkelt varegruppe. Sammenstillingen blir fremstilt i enkle rapporter som kan kjøpes enkeltvis.

Flesland Markedsinformasjoner har til nå ca 300 registrerte kunder hvorav mange er store riksdekkende leverandører av dagligvareprodukter. I tillegg brukes tallene av forskningsinstitutter og statlige organisasjoner.

 

Flesland Markedsinformasjoner har som målsetting å lage enkle, oversiktlige rapporter om og for norsk varehandel. På denne måten kan vi hjelpe andre bedrifter med å få definert og kartlagt potensialet og utviklingen i sine markeder.

 

Share