Årets Storhusholdningsrapport er klar !

Storhusholdningsmarkedet har hatt sterk vekst også i  2016.

  • Det er vekst for alle varegrupper.
  • Vi forventer videre ny vekst i inneværende år og i 2018.
  • Befolkningsvekst, økt sysselsetting og sterk turiststrøm bidrar til veksten

  •  Merk at vår rapport inkluderer direktedistribuerte varer.
  •  Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2017 og 2018.
  •  Formatet er på papir inkluder + elektronisk på USB stick.

Ta kontakt for kjøp av hele eller deler av rapporten !

Share