Hjem

Vi lager rapporter og statistikk over total markedene innen Storhusholdning / horeca markedet, kjøtt-, bakervarer- og fisk og skalldyr- markedene samt KBS.

Vi samler inn salgsdata per produkt fra leverandør, grossister, bransjeforretninger og andre.

Tallene grupperes i varegrupper, sammenstilles og vi lager totaltall for varegruppen/ene i de forskjellige markedene. Rapportene lages årlig og her ser vi også på utviklingen og trender for hver enkelt varegruppe. Sammenstillingen blir fremstilt i enkle rapporter som kan kjøpes enkeltvis.

Flesland Markedsinformasjoner har til nå ca 300 registrerte kunder hvorav mange er store riksdekkende leverandører av dagligvareprodukter. I tillegg brukes tallene av forskningsinstitutter og statlige organisasjoner.