Ferske faktiske tall for hele perioden 2015 – 2018 + prognoser for 2019 og 2020 !

Rapporten inneholder eget kapittel som omhandler serveringsvirksomheten fordelt på kald og varm mat.
Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS).
Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører.
Vi får inn informasjoner fra grossistene som leverer til dette marked og direkteleverandørene. Disse tallene blir satt sammen til totaltall som er unike i markedet. Alle opplysninger er relatert til Servicehandelsmarkedet som består av kiosker, stor-kiosker og bensinstasjoner. Rapporten viser utviklingen over tid fra 2015 til 2019 og prognoser for 2019 og 2020.
Historisk har KBS bestått av hovedgruppene: Godterier, tobakk, lesestoff, is, brus, snacks og pølser, – i tillegg til spill og andre tjenester. Etter at flere dagligvarekjeder for mange år siden utvidet sine åpningstider, svarte KBS som kanal med satsing på servering av mat og drikke.
Rapporten inneholder derfor et eget kapittel som omhandler serveringsvirksomheten og beskriver utviklingen av serveringsvarer fordelt på kald og varm mat.
Rapporten inneholder ikke tallstørrelser over bilrelaterte produkter og tjenester.

Rapporten utgis på papir (A4 perm) som også inkluder rapporten i elektronisk format.
Ta kontakt, – om du ønsker å kjøpe hele eller deler av rapporten :

Sissel Flesland: Tlf: 66 77 74 00 Mail: sissel@flesland-markedsinfo.no eller
Kjell-Erik Hansen: Tlf: 46 66 06 58 Mail: kjell-erik@flesland-markedsinfo.no