Ny Rapport! Bakervaremarkedet 2017/2018

Den nye bakervarerapporten med oppdaterte tall for 2016 og prognoser for 2017 og 2018 er ferdig.

Nytt av året er også en oversikt over brødinnkjøpet totalt sett for perioden 2007 til 2016. For 2016 er brødene også fordelt etter grovhetsprosenten fordelt på de fire grovhetsgruppene i Brødskalaen.
Rapporten viser volum/verdi fordelt for på:
Dagligvarehandelen-, bakeriutsalg- servicehandel- og storhusholdnings-markedet fordelt på ferske, fryste og langtidsholdbare bakervarer.
Rapporten inneholder også prognoser for 2017 og 2018 og beskriver trender og tendenser for de forskjellige varegruppene.

Foruten detaljert tallmateriale som viser innkjøpet av ulike varegrupper over flere år, inneholder rapporten et eget kapittel om bakervarebransjen:
– Her er de store aktørene er beskrevet, og kapittelet gir en god oversikt over alle kjeder, produsenter og utsalgskjeder, – import/eksportvolum og mye mer.
Rapporten inneholder også et register over alle aktører i bransjen og alle produksjonsbedrifter med omsetning og antall ansatte.
Format: Papir + elektronisk