Ny rapport: Bakervaremarkedet 2019 – 2020

Den nye bakervarerapporten med oppdaterte tall for 2018 og prognoser for 2019 og 2020 er ferdig.

Rapporten inneholder også brøddata for siste 10 år, fordelt etter de fire grovhetsgruppene i Brødskalaen.

Rapporten viser volum/verdi fordelt for på:
Dagligvarehandelen-, bakeriutsalg- servicehandel- og storhusholdnings-markedet fordelt på ferske, fryste og langtidsholdbare bakervarer.

Rapporten inneholder også prognoser for 2019 og 2020 og beskriver trender og tendenser for de forskjellige varegruppene.
Foruten detaljert tallmateriale som viser innkjøpet av ulike varegrupper over flere år, inneholder rapporten et eget kapittel om bakervarebransjen:

– Her er de store aktørene er beskrevet, og kapittelet gir en god oversikt over alle kjeder, produsenter og utsalgskjeder, – import/eksportvolum og mye mer.
Rapporten inneholder også et register over alle aktører i bransjen og alle produksjonsbedrifter med omsetning og antall ansatte.
Format: Papir + elektronisk