Ny Rapport: Storhusholdningsguiden 2018

Storhusholdningsmarkedets «Hvem – Hva – Hvor«, – blant bransjefolk kalt «Storhusholdningbibelen» for 2018 er klar for bestilling og utsendelse.

Rapporten inneholder oversikt og beskrivelser av:

  • Rundt 295 kjeder totalt
    • Hotellkjeder: 23
    • Restaurant og serveringskjeder: 190
    • Catering/kantine: 39
    • Institusjons markedet: 42

Storhusholdningsguiden beskriver kort virksomhetsområdet/konsept, antall i kjeden, praktisk informasjon om navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson, webside og omsetningsutviklingen for den enkelte kjede. 

I tillegg:

Rapporten inneholder informasjoner om omsetningsutvikling og utvikling for innkjøpet til Horeca / Storhusholdningsmarkedet inklusiv Institusjonsmarkedet, fordelt på hoved- sektorene i bransjen. Geografisk fordeling med omsetnings utvikling per fylke, for hotellsegmentet, restaurantsegmentet og kantine/cateringsegmentet er også med. Den inneholder beskrivelse og informasjon om innkjøps gruppene, hotellkjedene, restaurantkjedene, kafe-, gatekjøkken og fastfoodkjedene, take away kjedene og kantine/cateringoperatør-kjedene. I rapporten er det beskrevet ca. 295 kjeder som opererer i dette markedet.

– Båter og ferjer samt kjeder i Institusjonsmarkedet er med.
Rapporten har også med utvikling for distribusjon og informasjon om grossister og leverandører til storhusholdningsmarkedet.

Rapporten inneholder også et register over store og små leverandører.
Rapporten utgis/ajourføres en gang årlig.

Formatet er på papir+ elektronisk (USB stick) og prisen er på kun Kr. 7.200.