Ny rapport: Storhusholdningsmarkedet 2022 2023

Årets rapport er klar:

  • Det er markant nedgang i storhusholdningsmarkedet
  • Utslagene varierer imidlertid mye for de ulike varegruppene
  • Fall i antall overnattinger, tidvis nedstenging av serveringssteder er årsak til nedgangen
  • Det er også nedgang i antall sykehusdøgn
  • Merk at vår rapport også inkluderer direkte distribuerte varer.
  • Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2022 og 2023Formatet er på papir og inkluderer + elektronisk utgave på USB stick eller mail

Ta kontakt for kjøp av hele eller deler av rapporten!