NY – Storhusholdningsrapport er klar !

Storhusholdningsmarkedet har hatt god vekst 2017.

Vi forventer videre vekst i 2018 og 2019.

  • Det er god vekst for de fleste varegrupper
  • Bransjens tiltak for å redusere mat-svinn påvirker deler av markedet og produktmix
  • Befolkningsvekst, økt sysselsetting og vekst i antall overnattinger bidrar til veksten
  • Merk at vår rapport også inkluderer direkte distribuerte varer
  • Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2018 og 2019
  • Formatet er på papir og inkluderer + elektronisk utgave på USB stick eller mail
  • Ta kontakt for kjøp av hele eller deler av rapporten !