NY ! – Storhusholdningsrapporten er her !

Storhusholdningsmarkedet:  God vekst  i 2018.

Vi forventer videre vekst i 2019 og 2020.

 

  • Det er god vekst for de fleste varegrupper
  • Befolkningsvekst, økt sysselsetting og vekst i antall overnattinger bidrar til veksten
  • Merk at vår rapport også inkluderer direkte distribuerte varer
  • Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2019 og 2020
  • Formatet er på papir og inkluderer + elektronisk utgave på USB stick eller mail
  • Ta kontakt for kjøp av hele eller deler av rapporten !