Storhusholdningsmarkedet: God vekst i 2019.

Den nye Storhusholdningsrapporten er klar,  med 4 siste års innkjøp i volum og verdi + prognoser.   

 

• Det er god vekst for de fleste varegrupper.

• Økning i antall overnattinger og økt sysselsetting bidrar til veksten.

• Det er også vekst i antall sykehusdøgn for første gang på mange år.

• Merk at vår rapport også inkluderer direkte distribuerte varer.

• Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2020 og 2021

• Formatet er på papir og inkluderer + elektronisk utgave på USB stick eller mail

• Ta kontakt for kjøp av hele eller deler av rapporten !