Bakervarer

Bakervaremarkedet i Norge.

Med prognoser for 2022 og 2023.

Rapporten inneholder statistikk over salg og omsetning av bakervarer, nøkkeltall fra bransjen, eksport, import og produksjon. Oversikt over leverandører, produsenter, distribusjonsnett m.m.

Rapporten inneholder også brøddata for siste 11 år, fordelt etter de fire grovhetsgruppene i Brødskalaen.

Bakervarer – Nøkkeltall om varegruppene informerer om omsetning og volum i siste fire årene, fordeling på dagligvare-,bakervare- servicehandel- og storhusholdnings-markedene. Rapporten inneholder også prognoser for innværende år og neste år. Beskrivelse av distribusjon og hvem er større leverandører, samt tendenser i utviklingen for de enkelte varegrupper.

Ferske bakervarer, fryste kaker, bake-off, fast-food og langtidsholdbare bakervarer er hovedgruppene for til sammen 59 under-varegrupper. Den er laget på oppfordring fra bransjen og i samarbeid med bransjen, basert på omsetningstall direkte fra aktørene. Dette er en oppfølgning av rapporten om bakervaremarkedet som ble laget for første gang i 1995 og frem til idag.

Bakervarebransjen i Norge informerer om større produsenter, leverandører, kjeder og distribusjonsnett i bransjen Hvem de er, hva de produserer/selger, total produksjon, samt fylkesoversikt, import/eksport. Rapporten forteller også om bakervaresalgets fordeling på Dagligvare, Storhusholdning, Servicehandel (kiosker og bensinstasjoner) og Bakeriutsalg.

«Bakervarebransjen» gir en fylkesvis oversikt over bakerier med 2 eller flere bakeriutsalg, med omsetning og kjedetilknytning, adresse, antall utsalg. Bakervare kjedenes medlemmer er også listet opp.

 

 

Ferske bakervarer: Brød, småbrød, rundstykker boller, hvetevarer, kaker.kakestykker.

Fryste kaker, bakeoff, fastfood bakervarer.

Langtidsholdbare brød, småbrød, rundstykker
tørt brød som knekkebrød, flatbrød, kavring, kjeks og kaker

Bakeriregister – register over bakerier og andre leverandører av bakervarer i Norge er en rapport som inneholder et register med navn, adresse, hjemmeside, telefon,- over alle bakerier og andre bakervare leverandører som vi har registrert (mellom 600-700 bedrifter). -Den inneholder også egen fylkesoversikt med alle produsenter med omsetningstall for 2 siste år samt antall ansatte i 2018.

Pris Bakervaremarkedet totalrapport  Kr. 37 700 (eks. mva)

( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

Delrapporter kan bestilles enkeltvis:

Ferske bakervarer – delrapport alle kanaler Kr. 9 000
Fryste bakervarer – delrapport alle kanaler Kr. 9 000
Langtidsholdbare bakervarer – delrapport alle kanaler Kr. 9 000

Bakervarebransjen Kr. 13 000
Register – Leverandøroversikt, samt fylkesvis oversikt over alle produsenter Kr. 3 000

Rapporten utgis elektronisk på PDF filer. Andre formater kan leveres på forespørsel.