Storhusholdningsguiden

Storhusholdningsbransjens «Hvem – Hva – Hvor» Rapporten beskriver Storhusholdningsbransjen i Norge.

 

Rapporten inneholder oversikt og beskrivelser av:

Rundt 295 kjeder totalt

Hotellkjeder: 23

Restaurant og serveringskjeder: 190

Catering/kantine: 39

Institusjons markedet: 42

Storhusholdningsguiden beskriver kort virksomhetsområdet/konsept, antall i kjeden, praktisk informasjon om navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson, webside og omsetningsutviklingen for den enkelte kjede.

I tillegg: Rapporten inneholder informasjoner om omsetningsutvikling og utvikling for innkjøpet til Storhusholdningsmarkedet inklusiv institusjonsmarkedet, fordelt på hoved sektorene i bransjen.

Geografisk fordeling med omsetnings utvikling per fylke, for hotellsegmentet, restaurantsegmentet og kantine/cateringsegmentet er også med. Den inneholder beskrivelse og informasjon om innkjøpsgruppene, hotellkjedene, restaurantkjedene, kafe-, gatekjøkken og fastfoodkjedene, take away kjedene og kantine/cateringoperatør-kjedene.

I rapporten er det beskrevet ca. 290 kjeder som opererer i dette markedet.- Båter og ferjer samt kjeder i Institusjons markedet er med.

Rapporten har også med utvikling for distribusjon og informasjon om grossister og leverandører til storhusholdningsmarkedet. Rapporten inneholder også et register over store og små leverandører.

Rapporten oppdateres med ny informasjon og  utgis årlig. Det er 264 sider med tettpakket informasjon til deg.

Prisen er på kun Kr. 7.100. – Papirutgaver inkludert elektronisk utgave.