Deiger og farser

Deiger og farser – Delrapport: Alle kanaler

Statistikk som viser innkjøpet av deiger og farser i alle omsetningskanaler og fordelingen på dagligvare, storhusholdning og KBS for hovedgruppene.

Rapporten inneholder innkjøpet i kilo og verdi for de siste 4 årene og prognose for innværende år og neste år.

VAREGRUPPENE:

Rapporten har egne grupper for ferskt og egne grupper for fryst av følgende kategorier:

Karbonadedeig     

Kjøttdeig

Medisterdeig

Øvrige deiger

Kjøttfarse

Medisterfarse

Øvrige farser

Rapporten er kommentert og illustrert med grafer. De største leverandørene er oppgitt.

Bruksområder: Se trenden siste 4 år pr. hoved varegruppe og forventet utvikling i år og neste år. Legge inn egne tall og vurdere egen markedsutvikling/andel. Grunnlag for egnene strategi/budsjettmål.

Format: PDF dokument sendt på mail.

Pris: Kr. 2 800 (eks. mva).