Oversiktsrapport hovedvaregrupper KBS

KBS- Delrapport:  Oversikt over alle hoved varegruppene uten nedbrytning!

Delrapporten om kiosker og bensinstasjoner inneholder statistikk over innkjøpsverdien i kroner for siste hele år og de 3 foregående pr. varegruppe, prognoser for inneværende år og følgende år.

 • Drikkevarer
 • Kjøtt, rødt og hvitt
 • Frukt, grønt og poteter
 • Fisk og skalldyr
 • Bakervarer
 • Faste meierivarer, eggprodukter, iskrem og desserter
 • Tørrvarer
 • Ferdigretter og pizza
 • Sjokolade
 • Sukkervarer
 • Snacks
 • Lesestoff
 • Tobakk
 • Cateringartikler, nonfoodartikler, tjenester

Den viser også hovedgruppenes relative andel av totalmarkedet for siste år og fordelingen mellom grossist og direkte levert for de samme hovedvaregruppene. Bruksområder: Se trenden siste 4 år pr. hoved varegruppe og forventet utvikling i år og neste år. Legge inn egne tall og vurdere egnen markedsutvikling/andel. Grunnlag for egen strategi/budsjettmål.

Format: PDF dokument, distribuert på mail. Pris: Kr. 3500 (eks. mva).