Storhusholdning (Shh)

Ny rapport om Storhusholdningmarkedet er klar.

Den viser innkjøpet de 4 siste år + for prognoser både 2018 og 2019.

Storhusholdningskanalen hadde en god utvikling i 2017. Rapporten inneholder prognoser for 2018 og 2019 og vi håper dette kan være en hjelp i strategi og budsjetteringsarbeidet. «Storhusholdningsmarkedet» er den eneste rapporten som gir oversikt over hele markedet innen storhusholdning. Rapporten gir god markedsforståelse for utviklingen totalt i horecamarkedet og innen de forskjellige vareområder og varegrupper, trender, aktører, distribusjon og markedssegmenter.

Tallene samles inn fra både grossistene og direkteleverandørene. Innkjøp via grossistene er 51 % og 49 % er direkteleverandører.

Rapporten om storhusholdningsmarkedet utgis årlig og selges primært som abonnements produkt. Leverandører som deler sitt tallmateriale med oss har spesialpris på rapportene. Dette gjelder også de leverandørene som leverer sine varer til storhusholdningmarkedet via grossist.

Rapporten inneholder også informasjoner om utviklingen i de forskjellige delene av bransjen som hoteller, restauranter, kafeer, barer, kantiner og cateringbedrifter samt institusjoner (helse, asylmottak, forsvar, skoler, fengsel), og sammenhengen mellom vare og bransjeutviklingen.

Vi har delt inn totalmarkedet i 9 vareområder.

1. Bransjen og alle varegrupper, beskrivelse av totalmarkedet
2. Drikkevarer
3. Kjøtt, rødt og hvitt
4. Frukt, grønt og poteter
5. Fisk og skalldyr
6. Bakervarer
7. Faste meierivarer, egg produkter, iskrem og desserter
8. Tørrvarer
9. Ferdigretter og pizza
10. Kioskvarer og nonfood
11. Register over leverandører og aktører i storhusholdningmarkedet

Rapporten gir informasjoner om innkjøpsverdien i kroner til Storhusholdningmarkedet, – fordelt på 150 varegrupper. Mange av varegruppene er også spesifisert med innkjøps volumet.

Se spesifikasjon av inndelingen her.

Rapporten viser for vareområdene fordelingen på markedssegmentene:

  • Institusjonsmarkedet
  • Kantine/Catering markedet
  • Serveringsmarkedet

Hver delrapport inneholder:

  • Totale innkjøp
  • Fordeling på markedssegmenter
  • Distribusjonsfordeling
  • Tabeller for utvikling for hver undergruppe
  • Trender og grafisk fremstilling av utviklingen med kommentarer
  • Navn på leverandører

Formater:
Rapporten utgis i A4 Perm, – papirformat inkl. USB-stick av samme rapport følger vedlagt i permen. Rapporten er skrevet i World og er laget med tanke på at det være lett å kopierer tabeller og grafer til egenpresentasjoner.

God informasjon og markeds forståelse bidrar til suksess

Storhusholdningsrapporten består av 11 delrapporter.

Pris totalrapport 28 600,-

( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

Delrapporter kan bestilles enkeltvis

Shh Alle varegrupper  3 500
Shh Drikkevarer  2 300
Shh Kjøtt, rødt og hvitt  5 500
Shh Frukt, grønnsaker og poteter  2 300
Shh Fisk og Skalldyr 2 300
Shh Bakervarer 2 300
Shh Faste meierivarer, eggprodukter, iskrem og desserter 2 300
Shh Tørrvarer 2 300
Shh Ferdigretter og pizza 2 300
Shh Kioskvarer og og Nonfood 2 300
Register Storhusholdningsmarkedet 1 000