Storhusholdning (Shh)

Ny rapport om Storhusholdningmarkedet er ferdig.

Den viser innkjøpet de 4 siste år +  prognoser for 2023 og 2024.

Storhusholdningskanalen hadde ett godt år i 2022. Volumene ligger fremdeles etter «ett normalår» – men er på god vei til å hente seg inn etter pandemien. Rapporten inneholder prognoser for 2023 og 2024 og vi håper dette kan være en hjelp i strategi og budsjetteringsarbeidet. «Storhusholdningsmarkedet» er den eneste rapporten som gir oversikt over hele markedet innen storhusholdning. Rapporten gir god markedsforståelse for utviklingen totalt i horecamarkedet og innen de forskjellige vareområder og varegrupper, trender, aktører, distribusjon og markedssegmenter.

Tallene samles inn fra både grossistene og direkteleverandørene. Innkjøp via grossistene er 52 % og 48 % er direkteleverandører.

Rapporten om storhusholdningsmarkedet utgis årlig og selges primært som abonnements produkt. Leverandører som deler sitt tallmateriale med oss har spesialpris på rapportene. Dette gjelder også de leverandørene som leverer sine varer til storhusholdningsmarkedet via grossist.

Rapporten inneholder også informasjoner om utviklingen i de forskjellige delene av bransjen som hoteller, restauranter, kafeer, barer, kantiner og cateringbedrifter samt institusjoner (helse, asylmottak, forsvar, skoler, fengsel), og sammenhengen mellom vare og bransjeutviklingen.

Vi har delt inn totalmarkedet i 9 vareområder.

 

1. Bransjen og alle varegrupper, beskrivelse av totalmarkedet

2.Drikkevarer
3. Kjøtt, rødt og hvitt
4. Frukt, grønt og poteter
5. Fisk og skalldyr
6. Bakervarer
7. Faste meierivarer, egg produkter, iskrem og desserter
8. Tørrvarer
9. Ferdigretter og pizza
10. Kioskvarer og nonfood
11. Register over leverandører og aktører i storhusholdningsmarkedet

 

Rapporten gir informasjoner om innkjøpsverdien i kroner til Storhusholdningmarkedet, – fordelt på 150 varegrupper. Mange av varegruppene er også spesifisert med innkjøps volumet.

Se spesifikasjon av inndelingen her.

Rapporten viser for vareområdene fordelingen på markedssegmentene:

  • Institusjonsmarkedet
  • Kantine/Catering markedet
  • Serveringsmarkedet

Hver delrapport inneholder:

  • Totale innkjøp
  • Fordeling på markedssegmenter
  • Distribusjonsfordeling
  • Tabeller for utvikling for hver undergruppe
  • Trender og grafisk fremstilling av utviklingen med kommentarer
  • Navn på leverandører

Formater:
Rapporten utgis elektronisk på PDF filer. Andre formater kan leveres på forespørsel.

God informasjon og markeds forståelse bidrar til suksess

Storhusholdningsrapporten består av 11 delrapporter.

Pris totalrapport kr. 36 400,-

( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

Delrapporter kan bestilles enkeltvis

Shh Alle varegrupper  4 000
Shh Drikkevarer  2 750
Shh Kjøtt, rødt og hvitt  7 000
Shh Frukt, grønnsaker og poteter  3 000
Shh Fisk og Skalldyr 2 750
Shh Bakervarer 2 750
Shh Faste meierivarer, eggprodukter, iskrem og desserter 2 750
Shh Tørrvarer 2 750
Shh Ferdigretter og pizza 2 750
Shh Kioskvarer og og Nonfood 2 750
Register Storhusholdningsmarkedet 1 500