Serveringstrender KBS

KBS Delrapport: Serveringstrender

Statistikk som beskriver innkjøpet i kiosker og bensinstasjoner med «andre øyne» ut fra at en inndeling mellom produkter som går til servering og annet:

 1. Serverings-varer
 2. Dagligvarer
 3. Kioskvarer med iskrem
 4. Nonfood og tjenester

Bruksområder:

  • Se trender siste 4 år og fordelingen mellom tradisjonelle kioskvarer og varer som inngår i serveringskonsepter.
  • Avdekke de ulike undergruppenes utvikling seg i mellom – for å finne nye produkter eller beslutte satsingsområder
  • Aktører som også er interessert i storhusholdningsmarkedet får spesifikk informasjon om hva serveringen utgjør i KBS kanalen
  • Grunnlag for egene strategivalg/planer og budsjetter

Målgruppe: Strategisk og operative ledere med salgs og eller resultatansvar.

Format: PDF dokument sendt på mail.

Pris: Kr. 7200 (eks. mva).