Slakt, innmat og produksjonskjøtt

Slakt, innmat og produksjonskjøtt – Delrapport: Alle kanaler

Statistikk som viser innkjøpet av slakt, innmat og produksjonskjøtt i begge omsetningskanaler og fordelingen på dagligvare og storhusholdning for hovedgruppene.

Rapporten inneholder innkjøpet i kilo og verdi for de siste 4 årene og prognose for innværende år og neste år.

VAREGRUPPENE:

 • Slakt Storfe
 • Slakt Svin
 • Slakt Lam/Sau
 • Slakt Vilt
 • Slakt Hest
 • Slakt Eksotiske Dyr
 • Slakt Øvrig
 • Fersk Lever Storfe
 • Fersk Lever Svin
 • Fersk Innmat Annen
 • Ferske Blodprodukter
 • Fryst Lever Storfe
 • Fryst Lever Svin
 • Fryst Innmat Annen
 • Fryste Blodprodukter
 • Ferskt Produksjonskjøtt
 • Ferske Kraftbein
 • Fryst Produksjonskjøtt
 • Fryste Kraftbein

Rapporten er kommentert og illustrert med grafer. De største leverandørene er oppgitt.

Bruksområder: Se trenden siste 4 år pr. hoved varegruppe og forventet utvikling i år og neste år. Legge inn egne tall og vurdere egen markedsutvikling/andel. Grunnlag for egnene strategi/budsjettmål.

Format: PDF dokument sendt på mail.

Pris: Kr. 2 800 (eks. mva).