Om oss

Vi lager rapporter og statistikk over total markedene.

Storhusholdning, KBS, kjøtt, bakervarer og fisk og skalldyr.

Flesland Markedsinformasjoner har siden 1995 laget markedsrapporter som viser innkjøp i volum og verdi, utvikling og trender for mat og drikkevarehandelen i Norge. Rapportene inneholder statistikk innen kjøtt, fisk- og skalldyr, bakervarer, storhusholdning og servicehandelsmarkedet.

I tillegg til de 5 statistikk rapportene, – utgir også Flesland Markedsinformasjoner: Storhusholdningsguiden 2019. Den er utgitt for 1. gang i 2016 og er laget på oppfordring fra bransjeaktører. Den er Storhusholdningsmarkedets «Hvem – Hva – Hvor».

Den nye rapporten inneholder informasjoner om omsetningsutvikling og utvikling for innkjøpet til Horeca / Storhusholdningsmarkedet inklusiv Institusjonsmarkedet, fordelt på hoved sektorene i bransjen. Geografisk fordeling med omsetnings utvikling per fylke, for hotellsegmentet, restaurantsegmentet og kantine/cateringsegmentet er også med. Den inneholder beskrivelse og informasjon om innkjøpsgruppene, hotellkjedene, restaurantkjedene, kafe-, gatekjøkken og fastfoodkjedene, take away kjedene og kantine/cateringoperatør-kjedene. I rapporten er det beskrevet ca. 290 kjeder som opererer i dette markedet. Båter og ferjer samt kjeder i Institusjonsmarkedet er med.

Vi samler inn salgsdata per produkt fra leverandør, grossister, bransjeforretninger og andre. Tallene grupperes i varegrupper, sammenstilles og vi lager totaltall for varegruppen/ene i de forskjellige markedene. Rapportene lages årlig og her ser vi også på utviklingen og trender for hver enkelt varegruppe. Sammenstillingen blir fremstilt i enkle rapporter som kan kjøpes enkeltvis.

Flesland Markedsinformasjoner har til nå ca 300 registrerte kunder hvorav mange er store riksdekkende leverandører av dagligvareprodukter. I tillegg brukes tallene av forskningsinstitutter og statlige organisasjoner.