Servicehandelen (KBS)

Rapporten Servicehandelsmarkedet omhandler kiosker og bensinstasjoner.

Rapporten inneholder statistikk og trender fra 2018 til  2021, samt prognoser for 2023 og 2024.

I kapittelet «Serveringstrender» fordeles innkjøpet på varm og kald matservering med tilbehør, drikkevarer, dagligvarer, kioskvarer og nonfood. Rapportdelen forteller om utviklingen i disse omsetningsområdene, trender og utfordringer som bransjen står overfor. «Servicehandelsmarkedet» er en oversiktsrapport som gir god markedsforståelse for utviklingen totalt innen de forskjellige vareområder og varegrupper, trender, aktører og distribusjon.

 

Rapporten om Servicehandelsmarkedet – KBS utgis årlig og selges primært som abonnements produkt.

Leverandører som deler sitt tallmateriale med oss har spesialpris på rapportene. Dette gjelder også de leverandørene som leverer sine varer til

Servicehandelsmarkedet (KBS) via grossist.

Rapporten gir en komplett oversikt over alt som kjøpes inn i Servicehandelsmarkedet.

Tallene samles inn fra både grossistene og direkteleverandørene.

I servicehandelsmarkedet kjøpes ca. 72 % inn via grossistene, resten 28 % leveres av direkteleverandører.

 

Servicehandelsrapporten består av 11 delrapporter: 

1. KBS Alle varegrupper, beskrivelse av hovedvaregruppene
2. KBS Drikkevarer
3. KBS Kjøtt, rødt og hvitt
4. KBS Frukt, grønnsaker og poteter
5. KBS Fisk og skalldyr
6. KBS Bakervarer
7. KBS Faste meierivarer, eggprodukter, iskrem og desserter
8. KBS Tørrvarer
9. KBS Ferdigretter og pizza
10. KBS Kioskvarer og nonfood
11. KBS Register over leverandører og aktører i servicehandelsmarkedet

 

Rapporten gir informasjoner om innkjøpsverdien i kroner til Servicehandelsmarkedet, – fordelt på 172 varegrupper. De fleste av varegruppene er også spesifisert med innkjøpsvolum.

Hver delrapport inneholder:

  • Totale innkjøp
  • Distribusjonsfordeling
  • Tabeller for utvikling for hver undergruppe
  • Trender og grafisk fremstilling av utviklingen per varegruppe med kommentarer
  • Navn på leverandører

Se spesifikasjon av inndelingen her.

Rapporten viser blant annet forskyvningene fra tradisjonelle kioskvarer og over til varegrupper som tradisjonelt har vært solgt gjennom rene serveringssteder.

Formater:
Rapporten utgis elektronisk på PDF filer. Andre formater kan leveres på forespørsel

God informasjon og markedsforståelse bidrar til redusert usikkerhet i beslutningsprosessene.

Pris totalrapport 34 700,-

( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

Delrapporter kan bestilles enkeltvis