Servicehandelen (KBS)

Rapporten Servicehandelsmarkedet omhandler kiosker og bensinstasjoner.

Rapporten inneholder statistikk og trender fra 2017 til  2020, samt prognoser for 2021 og 2022.

I kapittelet «Serveringstrender» fordeles innkjøpet på varm og kald matservering med tilbehør, drikkevarer, dagligvarer, kioskvarer og nonfood. Rapportdelen forteller om utviklingen i disse omsetningsområdene, trender og utfordringer som bransjen står overfor. «Servicehandelsmarkedet» er en oversiktsrapport som gir god markedsforståelse for utviklingen totalt innen de forskjellige vareområder og varegrupper, trender, aktører og distribusjon.

 

 

Rapporten om Servicehandelsmarkedet – KBS utgis årlig og selges primært som abonnenentsprodukt.

Leverandører som deler sitt tallmateriale med oss har spesialpris på rapportene. Dette gjelder også de leverandørene som leverer sine varer til

Servicehandelsmarkedet (KBS) via grossist.

Rapporten gir en komplett oversikt over alt som kjøpes inn i Servicehandelsmarkedet.

Tallene samles inn fra både grossistene og direkteleverandørene.

I servicehandelsmarkedet kjøpes ca. 72 % inn via grossistene, resten 28 % leveres av direkteleverandører.

 

Servicehandelsrapporten består av 11 delrapporter: 

1. KBS Alle varegrupper, beskrivelse av hovedvaregruppene
2. KBS Serveringstrender
3. KBS Drikkevarer
4. KBS Kjøtt, rødt og hvitt
5. KBS Frukt, grønnsaker og poteter
6. KBS Fisk og skalldyr
7. KBS Bakervarer
8. KBS Faste meierivarer, eggprodukter, iskrem og desserter
9. KBS Tørrvarer
10. KBS Ferdigretter og pizza
11. KBS Kioskvarer og nonfood
12. KBS Register over leverandører og aktører i servicehandelsmarkedet

 

Rapporten gir informasjoner om innkjøpsverdien i kroner til Servicehandelsmarkedet, – fordelt på 172 varegrupper. Mange av varegruppene er også spesifisert med innkjøpsvolum.

Hver delrapport inneholder:

  • Totale innkjøp
  • Distribusjonsfordeling
  • Tabeller for utvikling for hver undergruppe
  • Trender og grafisk fremstilling av utviklingen per varegruppe med kommentarer
  • Navn på leverandører

Se spesifikasjon av inndelingen her.

Rapporten viser blant annet forskyvningene fra tradisjonelle kioskvarer og over til varegrupper som tradisjonelt har vært solgt gjennom rene serveringssteder.

Formater:
Rapporten utgis i A4 Perm, – papirformat. USB – stick  av samme rapport følger vedlagt i permen. Rapporten er skrevet i World og er laget med tanke på at det være lett å kopierer tabeller og grafer til egenpresentasjoner.

God informasjon og markedsforståelse bidrar til redusert usikkerhet i beslutningsprosessene.

Pris totalrapport 30 700,-

( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

Delrapporter kan bestilles enkeltvis