Oversiktsrapport Fisk og skalldyr

Fisk og skalldyr – Delrapport:  Oversikt over alle hoved varegruppene uten nedbrytning!

Statistikk som viser innkjøpet av fisk, skalldyr og muslinger i alle omsetningskanaler. Rapporten inneholder innkjøpet i kilo og verdi for siste hele år og de 3 foregående pr. hovedvaregruppe uten videre nedbrytninger:

HOVEDVAREGRUPPER:

  • Fisk, fersk, hvit
  • Fisk fersk, rød
  • Fisk fryst, hvit
  • Fisk fryst, rød
  • Fisk, saltet, røket og gravet
  • Fiskematprodukter
  • Andre bearbeidede fiskeprodukter
  • Skalldyr
  • Muslinger

Den viser også hovedgruppenes relative andel av totalmarkedet for siste år og fordelingen mellom grossist og direkte levert for de samme hovedvaregruppene. Det er en egen oversikt hvordan hovedgruppenens fordeling mellom de 2 hovedkanalene (Dagligvare og Storhusholdning) er i siste hele år.

Bruksområder: Se trenden siste 4 år pr. hoved varegruppe og forventet utvikling i år og neste år. Legge inn egne tall og vurdere egnen markedsutvikling/andel. Grunnlag for egen strategi/budsjettmål.

Format: PDF dokument sendt på mail. Pris: Kr. 6 200 (eks. mva).