Oversiktsrapport Kjøttvarer

Kjøttvarer – Delrapport:  Oversikt over alle hoved varegruppene uten nedbrytning.

Statistikk som viser innkjøpet av alle typer kjøttvarer alle omsetningskanaler og fordelingen på dagligvare, storhusholdning og KBS.

Rapporten inneholder innkjøpet i kilo og verdi for siste hele år og de 3 foregående pr. hovedvaregruppe uten videre nedbrytninger.

HOVEDVAREGRUPPER:

  • Slakt, innmat og produksjonkjøtt
  • Stykket kjøtt
  • Biffer og fileter
  • Deiger og farser
  • Pølser
  • Pålegg
  • Ferdigmat og farseprodukter
  • Saltet, røkt og marinert
  • Spekevarer
  • Fjørfe

Rapporten viser også hovedgruppenes relative andel av totalmarkedet for siste år og fordelingen mellom grossist og direkte levert for de samme hovedvaregruppene. Det er en egen oversikt hvordan hovedgruppenes fordeling mellom de 3 hovedkanalene (Dagligvare, Storhusholdning og KBS) er i samtlige år.

Bruksområder: Se trenden siste 4 år pr. hoved varegruppe og forventet utvikling i år og neste år. Legge inn egne tall og vurdere egnen markedsutvikling/andel. Grunnlag for egen strategi/budsjettmål.

Format: PDF dokument sendt på mail. Pris: Kr. 5 000 (eks. mva).