NY – Storhusholdningsrapport er klar !

Storhusholdningsmarkedet har hatt god vekst 2017. Vi forventer videre vekst i 2018 og 2019. Det er god vekst for de fleste varegrupper Bransjens tiltak for å redusere mat-svinn påvirker deler av markedet og produktmix Befolkningsvekst, økt sysselsetting og vekst i antall overnattinger bidrar til veksten Merk at vår rapport også inkluderer direkte distribuerte varer Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for …

Ny Rapport: Storhusholdningsguiden 2018

Storhusholdningsmarkedets «Hvem – Hva – Hvor«, – blant bransjefolk kalt «Storhusholdningbibelen» for 2018 er klar for bestilling og utsendelse. Rapporten inneholder oversikt og beskrivelser av: Rundt 295 kjeder totalt Hotellkjeder: 23 Restaurant og serveringskjeder: 190 Catering/kantine: 39 Institusjons markedet: 42 Storhusholdningsguiden beskriver kort virksomhetsområdet/konsept, antall i kjeden, praktisk informasjon om navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson, webside og omsetningsutviklingen for den enkelte …

Ny Rapport! Bakervaremarkedet 2017/2018

Den nye bakervarerapporten med oppdaterte tall for 2016 og prognoser for 2017 og 2018 er ferdig. Nytt av året er også en oversikt over brødinnkjøpet totalt sett for perioden 2007 til 2016. For 2016 er brødene også fordelt etter grovhetsprosenten fordelt på de fire grovhetsgruppene i Brødskalaen. Rapporten viser volum/verdi fordelt for på: Dagligvarehandelen-, bakeriutsalg- servicehandel- og storhusholdnings-markedet fordelt på …

Ny KBS Rapport – viser innkjøpet over flere år!

Nå med faktiske tall for hele perioden 2013 – 2016 + prognoser for 2017 og 2018 ! Rapporten inneholder eget kapittel som omhandler serveringsvirksomheten fordelt på kald og varm mat. Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS). Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører. Vi …