Vanskelig år for KBS kanalen

Det går likevel bedre for KBS kanalen enn for storhusholdningsmarkedet i pandemiåret 2020. Rapporten inneholder eget kapittel som omhandler serveringsvirksomheten fordelt på kald og varm mat.Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS).Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører.Vi får inn informasjoner fra grossistene som leverer …

Ny rapport: Storhusholdningsmarkedet 2021 2022

Årets rapport er klar: Det er markant nedgang i storhusholdningsmarkedet Utslagene varierer imidlertid mye for de ulike varegruppene Fall i antall overnattinger, tidvis nedstenging av serveringssteder er årsak til nedgangen Det er også nedgang i antall sykehusdøgn Merk at vår rapport også inkluderer direkte distribuerte varer. Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2021 og 2022 Formatet er på papir …

Ny bakervarerapport ! – Med prognoser for 2020 og 2021

NÅ ØKER FORBRUKET AV BAKERVARER IGJEN ! Rapporten viser volum/verdi, siste 4 år -fordelt på:Dagligvarehandelen-, bakeriutsalg- servicehandel- og storhusholdnings-markedet for ferske, fryste og langtidsholdbare bakervarer.    Rapporten inneholder prognoser for 2020 og 2021  og beskriver trender og tendenser for de forskjellige varegruppene. Rapporten inneholder også brøddata for siste 10 år, fordelt etter de fire grovhetsgruppene i Brødskalaen. Foruten detaljert tallmateriale som viser …

Ny Kjøttvarerapport – Vekst for kylling !

Det er liten nedgang for rødt kjøtt i 2019. Storhusholdningsmarkedet har imidlertid vekst. Hvitt kjøtt øker og kompenserer  mye for den beskjedene nedgangen for rødt kjøtt. Hvitt kjøtt har sterkest vekst Det er også vekst for ferdigmat og spekemat Nedgang for dagligvarehandelen – vekst i storhusholdningsmarkedet Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2020 og 2021 Formatet er på papir …

Kjøttvarerapporter er her ! Det er vekst i innnkjøpet av kjøtt.

Det er liten nedgang for rødt kjøtt i 2018, men hvitt kjøtt øker og kompenserer for den beskjedene nedgangen for rødt kjøtt. Det er vekst i innkjøpet både for dagligvarehandelen og storhusholdningsmarkedet. Forbruket målt i innkjøpt kilo per capita øker > Hvitt kjøtt har sterkest vekst > Det er også vekst ferdigmat og spekemat > Merk at vår rapport også …

Ferske faktiske tall for hele perioden 2015 – 2018 + prognoser for 2019 og 2020 !

Rapporten inneholder eget kapittel som omhandler serveringsvirksomheten fordelt på kald og varm mat. Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS). Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører. Vi får inn informasjoner fra grossistene som leverer til dette marked og direkteleverandørene. Disse tallene blir satt sammen …