Kjøttvarerapporter er her ! Det er vekst i innnkjøpet av kjøtt.

Det er liten nedgang for rødt kjøtt i 2018, men hvitt kjøtt øker og kompenserer for den beskjedene nedgangen for rødt kjøtt.

Det er vekst i innkjøpet både for dagligvarehandelen og storhusholdningsmarkedet.

Forbruket målt i innkjøpt kilo per capita øker

> Hvitt kjøtt har sterkest vekst

> Det er også vekst ferdigmat og spekemat

> Merk at vår rapport også inkluderer direkte distribuerte varer

> Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2019 og 2020

> Formatet er på papir og inkluderer + elektronisk utgave på USB stick eller mail

Ta kontakt for kjøp av hele eller deler av rapporten !