Fisk og skalldyr

Ny rapport: Fisk & skalldyrsrapport – med prognoser for 2022 + 2023

Storhusholdningsmarkedet på vei tilbake –  nytt godt år for dagligvaremarkedet

Vi utgir årlig rapporten ”Fisk – og skalldyrmarkedet”  som inneholder statistikk og tall om innkjøpet av fisk og skalldyr både i verdi og volum til det norske dagligvaremarkedet og storhusholdningsmarkedet fordelt på 131 varegrupper.  Storhusholdningsmarkedet er på vei tilbake og dagligvaremarkedet  hadde ett nytt godt år i 2021.

Våre tall baserer seg på innrapportert omsetning fra produsenter, leverandører av sjømat, spesialgrossister og dagligvaregrossister.

Rapporten er delt opp i fem deler. Den første delen er en oversiktsrapport som gir volum og verdi av sjømatmarkedet, utvikling de siste fem årene samt distribusjonsfordeling for vareområdene:

 

– Fersk fisk
– Fryst fisk
– Røkt, saltet, marinert fisk
– Fiskemat
– Andre bearbeidede fiskeprodukter
– Skalldyr
– Muslinger

Del to tar for seg totalmarkedet splittet opp i til sammen 131 varegrupper i både volum og verdi med utviklingen de siste fire år. Den forteller hvor mye som distribueres via fullsortiments dagligvaregrossister eller direkteleverandører. Trender i utviklingen er også beskrevet.

 

Del tre og fire forteller det samme som del to, men henholdsvis om Dagligvaremarkedet og Storhusholdningsmarkedet.

Del fem er et register over alle leverandørene i det norske fisk og skalldyrmarkedet med navn, adresse, telefon, eventuell hjemmeside og distribusjonsform.

Pris: Fisk og skalldyr totalrapport 35 400,-

( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

 

Delrapporter kan bestilles enkeltvis:

Alle varegrupper fisk og skalldyr                             Kr.6 500

Fisk og fiskemat – alle markeder                             Kr.5 300

Fisk og fiskemat – Dagligvaremarkedet                  Kr.5 300

Fisk og fiskemat – Storhusholdning                        Kr.5 300

Skalldyr og muslinger – Alle markeder                   Kr.5 300

Skalldyr og muslinger – Dagligvaremarkedet        Kr.5 300

Skalldyr og muslinger – Storhusholdning               Kr.5. 300

Register – fisk og skalldyrmarkedet                         Kr.1 500