Fisk og skalldyr

Ny: Fisk & skalldyrsrapport – med prognoser for 2021+2022 !

Dramatisk år for storhusholdningsmarkedet – sterk vekst for dagligvaremarkedet

Vi utgir årlig rapporten ”Fisk – og skalldyrmarkedet”  som inneholder statistikk og tall om innkjøpet av fisk og skalldyr både i verdi og volum til det norske dagligvaremarkedet og storhusholdningsmarkedet fordelt på 131 varegrupper. Aldri har vel rapporten vært mer spennende å lese. Storhusholdningsmarkedet har som følge av Covid 19 vært dårlig. Dagligvarehandelen har gjort det svært godt.

Våre tall baserer seg på innrapportert omsetning fra produsenter, leverandører av sjømat, spesialgrossister og dagligvaregrossister.

Rapporten er delt opp i fem deler. Den første delen er en oversiktsrapport som gir volum og verdi av sjømatmarkedet, utvikling de siste fem årene samt distribusjonsfordeling for vareområdene:

– Fersk fisk
– Fryst fisk
– Røkt, saltet, marinert fisk
– Fiskemat
– Andre bearbeidede fiskeprodukter
– Skalldyr
– Muslinger

Del to tar for seg totalmarkedet splittet opp i til sammen 131 varegrupper i både volum og verdi med utviklingen de siste fire år. Den forteller hvor mye som distribueres via fullsortiments dagligvaregrossister eller direkteleverandører. Trender i utviklingen er også beskrevet.

Del tre og fire forteller det samme som del to, men henholdsvis om Dagligvaremarkedet og Storhusholdningsmarkedet.

Del fem er et register over alle leverandørene i det norske fisk og skalldyrmarkedet med navn, adresse, telefon, eventuell hjemmeside og distribusjonsform.

Pris: Fisk og skalldyr totalrapport 33 300,-

( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

 

 

Delrapporter kan bestilles enkeltvis:

Alle varegrupper fisk og skalldyr                             Kr.6 200

Fisk og fiskemat – alle markeder                             Kr.5 100

Fisk og fiskemat – Dagligvaremarkedet                  Kr.5 100

Fisk og fiskemat – Storhusholdning                        Kr.5 100

Skalldyr og muslinger – Alle markeder                   Kr.5 100

Skalldyr og muslinger – Dagligvaremarkedet        Kr.5 100

Skalldyr og muslinger – Storhusholdning               Kr.5 100

Register – fisk og skalldyrmarkedet                         Kr.1 500