Fisk og skalldyr

Ny rapport: Fisk & skalldyrsrapport – med prognoser for 2023 + 2024

Storhusholdningsmarkedet på vei tilbake –  nytt godt år for dagligvaremarkedet

Vi utgir årlig rapporten ”Fisk – og skalldyrmarkedet”  som inneholder statistikk og tall om innkjøpet av fisk og skalldyr både i verdi og volum til det norske dagligvaremarkedet og storhusholdningsmarkedet fordelt på 131 varegrupper.  Storhusholdningsmarkedet er på vei tilbake og dagligvaremarkedet og dagligvare har gått tilbake til 2019 nivået. Til sammen gir dette en liten nedgang i totalmarkedet.

Våre tall baserer seg på innrapportert omsetning fra produsenter, leverandører av sjømat, spesialgrossister og dagligvaregrossister.

Rapporten er delt opp i fem deler. Den første delen er en oversiktsrapport som gir volum og verdi av sjømatmarkedet, utvikling de siste fem årene samt distribusjonsfordeling for vareområdene:

 

– Fersk fisk
– Fryst fisk
– Røkt, saltet, marinert fisk
– Fiskemat
– Andre bearbeidede fiskeprodukter
– Skalldyr
– Muslinger

Del to tar for seg totalmarkedet splittet opp i til sammen 131 varegrupper i både volum og verdi med utviklingen de siste fire år. Den forteller hvor mye som distribueres via fullsortiments dagligvaregrossister eller direkteleverandører. Trender i utviklingen er også beskrevet.

Del tre og fire forteller det samme som del to, men henholdsvis om Dagligvaremarkedet og Storhusholdningsmarkedet.

Del fem er et register over alle leverandørene i det norske fisk og skalldyrmarkedet med navn, adresse, telefon, eventuell hjemmeside og distribusjonsform.

Pris: Fisk og skalldyr totalrapport 37 700,-

( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

Rapporten utgis elektronisk på PDF filer. Andre formater kan leveres på forespørsel.

Delrapporter kan bestilles enkeltvis:

Alle varegrupper fisk og skalldyr                             Kr.7 000

Fisk og fiskemat – alle markeder                             Kr.5 500

Fisk og fiskemat – Dagligvaremarkedet                  Kr.5 500

Fisk og fiskemat – Storhusholdning                        Kr.5 500

Skalldyr og muslinger – Alle markeder                   Kr.5 500

Skalldyr og muslinger – Dagligvaremarkedet        Kr.5 500

Skalldyr og muslinger – Storhusholdning               Kr.5. 500

Register – fisk og skalldyrmarkedet                         Kr.1 500