Fisk og skalldyr

Rapporten om fisk og skalldyrmarkedet er her – med prognoser for 2020+2021 !

Innkjøpet av fisk og skalldyr har aldri vært høyere.

Vi utgir årlig rapporten ”Fisk – og skalldyrmarkedet”  som inneholder statistikk og tall om innkjøpet av fisk og skalldyr både i verdi og volum til det norske dagligvaremarkedet og storhusholdningsmarkedet fordelt på 126 varegrupper.

Våre tall baserer seg på innrapportert omsetning fra produsenter, leverandører av sjømat, spesialgrossister og dagligvaregrossister.

Rapporten er delt opp i fem deler. Den første delen er en oversiktsrapport som gir volum og verdi av sjømatmarkedet, utvikling de siste fem årene samt distribusjonsfordeling for vareområdene:

– Fersk fisk
– Fryst fisk
– Røkt, saltet, marinert fisk
– Fiskemat
– Andre bearbeidede fiskeprodukter
– Skalldyr
– Muslinger

Del to tar for seg totalmarkedet splittet opp i til sammen 126 varegrupper i både volum og verdi med utviklingen de siste fire år. Den forteller hvor mye som distribueres via fullsortiments dagligvaregrossister eller direkteleverandører. Trender i utviklingen er også beskrevet.

Del tre og fire forteller det samme som del to, men henholdsvis om Dagligvaremarkedet og Storhusholdningsmarkedet.

Del fem er et register over alle leverandørene i det norske fisk og skalldyrmarkedet med navn, adresse, telefon, eventuell hjemmeside og distribusjonsform.

Pris: Fisk og skalldyr totalrapport 30 700,-

( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

 

 

Delrapporter kan bestilles enkeltvis:

Alle varegrupper fisk og skalldyr                              Kr.3 200

Fisk og fiskemat – alle markeder                             Kr.4 200

Fisk og fiskemat – Dagligvaremarkedet                   Kr.4 200

Fisk og fiskemat – Storhusholdning                         Kr.4 200

Skalldyr og muslinger – Alle markeder                     Kr.3 900

Skalldyr og muslinger – Dagligvaremarkedet           Kr.4 200

Skalldyr og muslinger – Storhusholdning                 Kr.4 200

Register – fisk og skalldyrmarkedet                         Kr.1 500