Kjøttvarer

Kjøttvaremarkedet inklusiv fjørfemarkedet – med prognoser.

Kjøttvaremarkedet gir nøkkeltall om innkjøp i verdi og volum fordelt på 270 varegrupper i totalmarkedet fra 2015 til 2018.

Fjørfe alene er splittet i hele 60 varegrupper. Rapporten inneholder også fordeling på distribusjon og fordeling på markedene:

Dagligvare, Storhusholdning og Servicehandel. Trender og tendenser i markedsutviklingen er beskrevet i Kjøttvaremarkedet. Rapporten om Kjøttvaremarkedet med statistikk over salg og omsetning inneholder 12 rapportdeler:

Slakt, innmat, produksjonskjøtt – stykket kjøtt – biffer, fileter – deiger, farser – pølser – pålegg – ferdigmat, farseprodukter – røkt, saltet, marinert kjøtt – spekemat – fjørfe – leverandører og aktører.

Rapporten om Kjøttvaremarkedet oppdateres årlig. Tallene baserer seg på innrapportert omsetning fra produsenter, leverandører og grossister.
Rapporten inneholder også et register over bransjeaktøren i kjøttvaremarkedet med navn, adresse, telefon, eventuell hjemmeside og distribusjonsform.

 

Pris Kjøttvaremarkedet totalrapport 37 800,-

  • ( Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

Delrapporter kan bestilles enkeltvis:

Alle varegrupper alle kanaler 5 000,-

Slakt, innmat, og produksjonkjøtt alle kanaler 2 800,-

Stykket kjøtt alle kanaler 2 800,-

Biffer og fileter alle kanaler 2 800,-

Deiger og farser alle kanaler 2 800,-

Pølser alle kanaler 2 800,-

Pålegg alle kanaler 2 800,-

Ferdigmat og farseprodukter alle kanaler 2 800,-

Saltet, røkt og marinert alle kanaler 2 800,-

Spekevarer alle kanaler 2 800,-

Fjørfe alle kanaler 7 600,-

Register – Bransjeaktører alle kanaler 1 200,-