Kjøttvarer

Kjøttvaremarkedet inklusiv fjørfemarkedet – med prognoser.

Kjøttvaremarkedet gir nøkkeltall om innkjøp i verdi og volum  på 270 varegrupper i totalmarkedet fra 2016 til 2019.

Fjørfe alene er splittet i hele 60 varegrupper. Rapporten inneholder også fordeling på distribusjon og fordeling på markedene:

Dagligvare, Storhusholdning og Servicehandel. Trender og tendenser i markedsutviklingen er beskrevet i Kjøttvaremarkedet. Rapporten om Kjøttvaremarkedet med statistikk over salg og omsetning inneholder 12 rapportdeler:

Slakt, innmat, produksjonskjøtt – stykket kjøtt – biffer, fileter – deiger, farser – pølser – pålegg – ferdigmat, farseprodukter – røkt, saltet, marinert kjøtt – spekemat – fjørfe – leverandører og aktører.

Rapporten om Kjøttvaremarkedet oppdateres årlig. Tallene baserer seg på innrapportert omsetning fra produsenter, leverandører og grossister. Rapporten inneholder også et register over bransjeaktøren i kjøttvaremarkedet med navn, adresse, telefon, eventuell hjemmeside og distribusjonsform.

Kjøttvaremarkedet totalrapport 39 000,-

(NB ! Leverandører av kildemateriale får en vesentlig lavere pris. Ta kontakt med oss.)

Delrapporter kan bestilles enkeltvis:

   • Alle varegrupper alle kanaler 5 000,-
   • Slakt, innmat, og produksjonkjøtt alle kanaler 2 800,-
   • Stykket kjøtt alle kanaler 2 800,-
   • Biffer og fileter alle kanaler 2 800,-
   • Deiger og farser alle kanaler 2 800,-
   • Pølser alle kanaler 2 800,-
   • Pålegg alle kanaler 2 800,-
   • Ferdigmat og farseprodukter alle kanaler 2 800,-
   • Saltet, røkt og marinert alle kanaler 2 800,-
   • Spekevarer alle kanaler 2 800,-
   • Fjørfe alle kanaler 7 600,-
   • Register – Bransjeaktører alle kanaler 1 200,-