Register KBS

KBS Delrapport: Register

Register over leverandører/aktører i markedet for kiosker og bensinstasjoner.

 INNEHOLDER:
  • Firmanavn
  • Besøksadresse, postnummer og sted
  • Tlf (og fax)
  • Varegrupppeområde
  • Distribusjon (Grossist og/eller direkte)

De fleste leverandørene/aktørene er også oppgitt med hjemmeside.

Målgruppe: Alle som trenger oversikt over aktørene i markedet.

Format: Exel dokument sendt på mail.

Pris: Kr. 1 250 (eks. mva).