Faste meierivarer, egg, desserter KBS

Kiosker og bensinstasjoner (KBS) – Delrapport: Faste Meierivarer

Statistikk som beskriver innkjøpet av ost, smør, margarin, egg og dessertprodukter. Delrapporten om kiosker og bensinstasjoner inneholder statistikk over innkjøpsverdien i kroner og kilo for siste hele år og de 3 foregående pr. varegruppe, prognoser for innværende år og  følgende år.

Ost er splittet i fast og ost og krem/smøreoster. I tillegg til innkjøpsverdien inngår også innkjøpet i kilo for ost, smør og margarin inkl. matfett.

Varegrupper:

  • Ost, fast
  • Krem og smøreoster
  • Smør
  • Margarin inkl.matfett
  • Egg
  • Eggprodukter
  • Iskrem
  • Andre fryste dessertprodukter
  • Geleer, fromasjer, puddinger, sauser og kompotter

Målgruppe: Strategisk og operative ledere med salgs og eller resultatansvar.

Format: PDF dokument sendt på mail.

Pris: Kr. 2100 (eks. mva).