Kylling og alle produkter av fjørfe

Fjørfe – Delrapport: Alle kanaler

Statistikk som viser innkjøpet av kylling, kalkun og annet fjørfe i alle omsetningskanaler og fordelingen på dagligvare, storhusholdning og KBS for hovedgruppene.

Rapporten inneholder innkjøpet i kilo og verdi for de siste 4 årene og prognose for inneværende år og neste år.

VAREGRUPPENE:

Det er egne grupper for ferske og egne grupper for fryste stykningsdeler av kylling. Det er ytterligere inndeling i gruppene: Ubearbeidet, marinert/krydret, grillet/stekt for alle stykningsdeler for ferske og fryste kyllingprodukter.

For kalkun, fjørfekaker, deiger og farser og pålegg er det egne grupper for ferskt og fryst.Fjørfepålegg er i tillegg delt inn helt og skåret pålegg.

 • Kylling (hel, fileter, lår, vinger, over-vinger, strimlet/delt)
 • Kalkun Rå uoppbundet/hel
 • Kalkun, rå, fileter
 • Kalkun, rå, lår, strimlet og delt
 • Høns
 • And
 • Gås
 • Villfugl
 • Fjørfepålegg
 • Fjørfedeiger / farser
 • Fjørfekaker
 • Panerte produkter av fjørfe
 • Fjørfekaker
 • Wienerpølser fjørfe
 • Grillpølser fjørfe
 • Kjøttpølser fjørfe
 • Spesialpølser fjørfe
 • Andre fjørfeprodukter

Rapporten er kommentert og illustrert med grafer. De største leverandørene er oppgitt.

Bruksområder: Se trenden siste 4 år pr. hoved varegruppe og forventet utvikling i år og neste år.

Legge inn egne tall og vurdere egen markedsutvikling/andel.Grunnlag for egnene strategi/budsjett-mål. Følge snitt-prisene på ulike stykningsdeler/produktgrupper.

Format: PDF dokument sendt på mail. Pris: Kr. 7 600 (eks. mva).