Oversiktsrapport hovedvaregrupper Storhusholdningsmarkedet

Storhusholdningsmarkedet – Delrapport:  Oversikt over alle hoved varegruppene uten nedbrytning.

Statistikk om restauranter, hoteller, kantiner catering og institusjoner som inneholder innkjøpsverdien i kroner for siste hele år og de 3 foregående pr. varegruppe, prognoser for inneværende år og  følgende år.

HOVEDVAREGRUPPER:

  • Drikkevarer
  • Kjøtt, rødt og hvitt
  • Frukt, grønnsaker og poteter
  • Fisk og skalldyr
  • Bakervarer
  • Faste meierivarer, eggprodukter, iskrem og desserter
  • Tørrvarer
  • Ferdigretter og pizza
  • Kioskvarer og nonfood

Den viser også hovedgruppenes relative andel av totalmarkedet for siste år og fordelingen mellom grossist og direkte levert for de samme hovedvaregruppene. Bruksområder: Se trenden siste 4 år pr. hoved varegruppe og forventet utvikling i år og neste år. Legge inn egne tall og vurdere egnen markedsutvikling/andel. Grunnlag for egen strategi/budsjettmål.

Format: PDF dokument sendt på mail. Pris: Kr. 3 500 (eks. mva).