Ny rapport: Servicehandelsmarkedet (KBS) 2023 2024

Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS).

Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører.

Året 2022 ble det første året etter pandemien som kan kalles et normalår. Vi tar for oss tidsrommet 2019 til og med 2022 i denne rapporten.  Det ble ikke noe «normalår» i 2022. Med en prisstigning på 10-11 % og med utviklingen på elbilmarkedet, endringer i markedet med hensyn til hjemmekontor, pendling og flyreiser er det vanskelig å finne tilbake til normaliteten. I 2022 var det kioskdelen av markedet som økte, mens bensinstasjonene gikk noe ned. Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS).

Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører.

Vi får inn informasjoner fra grossistene som leverer til dette marked og direkteleverandørene. Disse tallene blir satt sammen til totaltall som er unike i markedet. Alle opplysninger er relatert til Servicehandelsmarkedet som består av kiosker, stor-kiosker og bensinstasjoner. Rapporten viser utviklingen over tid fra 2019 til 2022 og prognoser for 2023 og 2024.