Ny rapport: Servicehandelsmarkedet (KBS) 2022 2023

Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS).

Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører.
Vi får inn informasjoner fra grossistene som leverer til dette marked og direkteleverandørene. Disse tallene blir satt sammen til totaltall som er unike i markedet. Alle opplysninger er relatert til Servicehandelsmarkedet som består av kiosker, stor-kiosker og bensinstasjoner. Rapporten viser utviklingen over tid fra 2018 til 202 og prognoser for 2022 og 2023.