NY BAKERVARERAPPORT ! – Med prognoser for 2021 og 2022

Endringer i Covid 19- året !

Rapporten viser volum/verdi, siste 4 år -fordelt på:
Dagligvarehandelen-, bakeriutsalg- servicehandel- og storhusholdnings-markedet for ferske, fryste og langtidsholdbare bakervarer.  Varegruppesammensetningen er endret i Covid 19 året. Omsetningen i  storhusholdningsmarkedet har gått tilbake og  dagligvarehandelen har hatt sterk vekst. – Mer hjemmebaking har også påvirket også markedet.

Rapporten inneholder prognoser for 2021 og 2022  og beskriver trender og tendenser for de forskjellige varegruppene.

 

Rapporten inneholder også brøddata for siste 10 år, fordelt etter de fire grovhetsgruppene i Brødskalaen.

 

Foruten detaljert tallmateriale som viser innkjøpet av ulike varegrupper over flere år, inneholder rapporten et eget kapittel om bakervarebransjen:

 

– Her er de store aktørene er beskrevet, og kapittelet gir en god oversikt over alle kjeder, produsenter og utsalgskjeder, – import/eksportvolum og mye mer. Rapporten inneholder et register over alle aktører i bransjen og alle produksjonsbedrifter med omsetning og antall ansatte.

 

 

Format: Papir + elektronisk

NB ! Delrapporter er tilgjengelige. Ta gjerne telefon til meg.

Sissel Tlf.: 997 90 100