Ny rapport: Servicehandelsmarkedet (KBS) 2023 2024

Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS). Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører. Året 2022 ble det første året etter pandemien som kan kalles et normalår. Vi tar for oss tidsrommet 2019 til og med 2022 i denne rapporten.  Det ble ikke noe «normalår» …

Ny fisk og skalldyrrapport – med prognoser for 2023 og 2024

OMSETNINGSVEKST I FISK OG SKALLDYRMARKEDET I 2022 Storhusholdningsmarkedet har en kraftig vekst etter gjenåpningen. Dagligvarehandelen taper noe av sitt volum. Sterk prisøkning preger markedet. Det er solid vekst i den samlede innkjøpsverdien, mens volumet har en mindre tilbakegang. God vekst er forventet i 2023. Dagligvarehandelen kjørrer sterke priskampanjer for å gjenvinne volum. Rapporten kan kjøpes i sin helhet, – eller …

NY BAKERVARERAPPORT ! – Med prognoser for 2021 og 2022

Endringer i Covid 19- året ! Rapporten viser volum/verdi, siste 4 år -fordelt på: Dagligvarehandelen-, bakeriutsalg- servicehandel- og storhusholdnings-markedet for ferske, fryste og langtidsholdbare bakervarer.  Varegruppesammensetningen er endret i Covid 19 året. Omsetningen i  storhusholdningsmarkedet har gått tilbake og  dagligvarehandelen har hatt sterk vekst. – Mer hjemmebaking har også påvirket også markedet. Rapporten inneholder prognoser for 2021 og 2022  og …

Ny Kjøttvarerapport – Vekst for kylling !

Det er liten nedgang for rødt kjøtt i 2019. Storhusholdningsmarkedet har imidlertid vekst. Hvitt kjøtt øker og kompenserer  mye for den beskjedene nedgangen for rødt kjøtt. Hvitt kjøtt har sterkest vekst Det er også vekst for ferdigmat og spekemat Nedgang for dagligvarehandelen – vekst i storhusholdningsmarkedet Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2020 og 2021 Formatet er på papir …

Kjøttvarerapporter er her ! Det er vekst i innnkjøpet av kjøtt.

Det er liten nedgang for rødt kjøtt i 2018, men hvitt kjøtt øker og kompenserer for den beskjedene nedgangen for rødt kjøtt. Det er vekst i innkjøpet både for dagligvarehandelen og storhusholdningsmarkedet. Forbruket målt i innkjøpt kilo per capita øker > Hvitt kjøtt har sterkest vekst > Det er også vekst ferdigmat og spekemat > Merk at vår rapport også …

Ferske faktiske tall for hele perioden 2015 – 2018 + prognoser for 2019 og 2020 !

Rapporten inneholder eget kapittel som omhandler serveringsvirksomheten fordelt på kald og varm mat. Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS). Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører. Vi får inn informasjoner fra grossistene som leverer til dette marked og direkteleverandørene. Disse tallene blir satt sammen …