Ny Rapport: Storhusholdningsguiden 2018

Storhusholdningsmarkedets «Hvem – Hva – Hvor«, – blant bransjefolk kalt «Storhusholdningsbibelen» for 2018 er klar for bestilling og utsendelse.

Mange har problemer med å orientere seg i Storhusholdningsmarkedet. Storhusholdningsguiden er et hjelpemiddel til å orientere seg i dette markedet:
Rapporten inneholder informasjoner om omsetningsutvikling og utvikling for innkjøpet til Horeca / Storhusholdningsmarkedet inklusiv Institusjonsmarkedet, fordelt på hoved sektorene i bransjen. Geografisk fordeling med omsetnings utvikling per fylke, for hotellsegmentet, restaurantsegmentet og kantine/cateringsegmentet er også med. Den inneholder beskrivelse og informasjon om innkjøpsgruppene, hotellkjedene, restaurantkjedene, kafe-, gatekjøkken og fastfoodkjedene, take away kjedene og kantine/cateringoperatør-kjedene. I rapporten er det beskrevet ca. 290 kjeder som opererer i dette markedet.

– Båter og ferjer samt kjeder i Institusjonsmarkedet er med.
Rapporten har også med utvikling for distribusjon og informasjon om grossister og leverandører til storhusholdningsmarkedet.

Rapporten inneholder også et register over store og små leverandører.
Rapporten utgis/ajourføres en gang årlig.

Formatet er på papir+ elektronisk (USB stick) og prisen er på kun Kr. 7.200.

Share

Ny Rapport! Bakervaremarkedet 2017/2018

Den nye bakervarerapporten med oppdaterte tall for 2016 og prognoser for 2017 og 2018 er ferdig. Nytt av året er også en oversikt over brødinnkjøpet totalt sett for perioden 2007 til 2016. For 2016 er brødene også fordelt etter grovhetsprosenten fordelt på de fire grovhetsgruppene i Brødskalaen.
Rapporten viser volum/verdi fordelt for på:
Dagligvarehandelen-, bakeriutsalg- servicehandel- og storhusholdnings-markedet fordelt på ferske, fryste og langtidsholdbare bakervarer.
Rapporten inneholder også prognoser for 2017 og 2018 og beskriver trender og tendenser for de forskjellige varegruppene.

Foruten detaljert tallmateriale som viser innkjøpet av ulike varegrupper over flere år, inneholder rapporten et eget kapittel om bakervarebransjen:
– Her er de store aktørene er beskrevet, og kapittelet gir en god oversikt over alle kjeder, produsenter og utsalgskjeder, – import/eksportvolum og mye mer.
Rapporten inneholder også et register over alle aktører i bransjen og alle produksjonsbedrifter med omsetning og antall ansatte.
Format: Papir + elektronisk

Share

Ny KBS Rapport – viser innkjøpet over flere år!

Nå med faktiske tall for hele perioden 2013 – 2016 + prognoser for 2017 og 2018 !
Rapporten inneholder eget kapittel som omhandler serveringsvirksomheten fordelt på kald og varm mat.

Servicehandelsrapporten inneholder informasjoner om det totale innkjøpet av varer i Servicehandelsmarkedet (KBS).

Markedsstørrelser i verdi og eventuelt volum per vareområder og varegrupper, samt informasjon om distribusjon, tendenser, større leverandører.
Vi får inn informasjoner fra grossistene som leverer til dette marked og direkteleverandørene. Disse tallene blir satt sammen til totaltall som er unike i markedet. Alle opplysninger er relatert til Servicehandelsmarkedet som består av kiosker, stor-kiosker og bensinstasjoner. Rapporten viser utviklingen over tid fra 2013 til 2016 og prognoser for 2017 og 2018.

Historisk har KBS bestått av hovedgruppene: Godterier, tobakk, lesestoff, is, brus, snacks og pølser, – i tillegg til spill og andre tjenester. Etter at flere dagligvarekjeder for mange år siden utvidet sine åpningstider, svarte KBS som kanal med satsing på servering av mat og drikke.
Rapporten inneholder derfor et eget kapittel som omhandler serveringsvirksomheten og beskriver utviklingen av serveringsvarer fordelt på kald og varm mat.
Rapporten inneholder ikke tallstørrelser over bilrelaterte produkter og tjenester.

 

Rapporten utgis på papir (A4 perm) som også inkluder rapporten i elektronisk format.

Ta kontakt, – om du ønsker å kjøpe hele eller deler av rapporten :

Sissel Flesland:     Tlf: 66 77 74 00 Mail: sissel@flesland-markedsinfo.no eller
Kjell-Erik Hansen:  Tlf: 46 66 06 58 Mail: kjell-erik@flesland-markedsinfo.no

Share

Årets Storhusholdningsrapport er klar !

Storhusholdningsmarkedet har hatt sterk vekst også i  2016.

  • Det er vekst for alle varegrupper.
  • Vi forventer videre ny vekst i inneværende år og i 2018.
  • Befolkningsvekst, økt sysselsetting og sterk turiststrøm bidrar til veksten

  •  Merk at vår rapport inkluderer direktedistribuerte varer.
  •  Se prognoser for utvikling pr. varegruppe for 2017 og 2018.
  •  Formatet er på papir inkluder + elektronisk på USB stick.

Ta kontakt for kjøp av hele eller deler av rapporten !

Share